Cinsel Suçlarla İlgili Davalar

Home / Cinsel Suçlarla İlgili Davalar

Cinsel Suçlarla İlgili Davalar

cinsel suclarla ilgili davalar - Cinsel Suçlarla İlgili Davalar

Cinsel Suçlarla İlgili Davalar

Cinsel Suçlarla İlgili Hizmetleri

Cinsel Saldırı

Cinsel İstismar

Cinsel İlişki ve Cinsel Taciz

Bilirkişi Mütalaası

Bilirkişi Raporu

Cinsel Taciz Davası

Cinsal İstismar Davası

Uzman Görüşü

Kişilere karşı cinsel davranışla yapılan eylemler, icra haliyle diğerinin vücut dokunulmazlığını ihlal veya ruhsal halini etkileme / bozma yapı ve nitelikte bulunduğunda TCK’na göre suç olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda cinsel özgürlük ile bireysel tercihler farklılık göstermekle birlikte TCK hak ve tercihli özgürlüğe, diğerine zarar vermemek koşuluna bağlı olarak sınırlama getirmiştir.

 

Yasal düzenlemeye göre cinsel dokunulmazlık hali hak ve özgürlükler gibidir. TCK’da cinsel dokunulmazlığa aykırı davranışlar Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Cinsel İlişki ve Cinsel Taciz başlıkları altında toplanarak 4 ayrı maddede nitelendirilmiştir. Bunlardan cinsel saldırı suçu “cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi” şikâyete tabi bir fiil olarak düzenlenmiştir. Vücuda organ veya sair bir cisim sokulması başta olmak üzere cezayı ağırlaştırıcı birçok nitelikli unsur öngörülmüştür. Nitelikli cinsel saldırı teşkil eden fiiller vücuda organ veya sair cisim sokulması fiilinin eşler arasında işlenmesi hariç başkalarından bağımsız olarak soruşturulmaktadır. Cinsel suçların en ağırı olan tecavüz (ırza geçme) suçudur.

 

Olayın mağduru, mağdurun iddiaları, tanık anlatımları, sanığın beyanları, olayın geçtiği yer, adli mercilere yansıma şekli ve zamanı, sosyal inceleme raporu, adli muayene raporları ve görüşme tutanaklarının içeriği birbirinden farklıdır. Dava dosyasındaki anlatım ve olaylar değerlendirilip uygun bir savunma yapılması, mahkemenin mahkûmiyet sebebi iyi bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Mahkemeye sunulan Bilirkişi Mütalaası’nın kişiye özel hazırlanması gerekmektedir.

 

Meydana gelen olayda delil yetersizliği bulunup bulunmadığı, mağdure beyanlarının yetersiz olup olmadığı, olaydan sonra mağdure ile şüphelinin irtibatlarının devam edip etmediği, fiillerin sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı, cinsel taciz suçu teşkil eden hareket ve davranışların neler olduğu, hangi hareketlerin cinsel taciz suçu teşkil edeceği, cinsel taciz suçunun ispatı, fail ile mağdur arasında önceye dayalı herhangi bir husumet bulunup bulunmadığı, internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, kişilerin rızasının suçu ortadan kaldırıp kaldırmadığı,  mağdur ve şüpheli beyanlarının tutarsız olup olmadığı, olay yeri incelemesi ve olay tutanağına göre değerlendirme yapılıp Yargıtay uygulamasına göre tarafımızca dosya incelemesi yapılarak  bilimsel mütalaa, bilirkişi raporu verilmektedir.