Sahtecilik Suçları

Home / Sahtecilik Suçları

Yardım İster misiniz ?

Sahtecilik Suçları

sahtecilik suclari - Sahtecilik Suçları

Sahtecilik Suçları

 

Sahtecilik Suçları

Sahtecilik

Kıymetli Damgada Sahtecilik

Özel Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Mühürde Sahtecilik

Açık İmzanın Kötüye Kullanılması

Özel Belgede Sahtecilik

Mühür Bozma

Parada sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Suçun maddi konusunu resmi belge oluşturmaktadır. Bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya değiştirilmiş belgeyi kullanan kişiler hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

 

Düzenleyicisinin belli ve belirlenebilir olması gereken belgenin gerçekte olmayan bir kişi adına düzenlenmesi mümkündür. Sahte belgenin başkasının adına düzenlenmesi ve başkasının yerine imza atıp, kullanması mevcut belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi belgenin sahte belge olduğunu göstermektedir.

 

Belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için yapılan sahteciliğin aldatma niteliğinin bulunması gerekmektedir. Aldatma yeteneği belgedeki sahteciliğin ilk bakışta anlaşılamaması, başkalarını aldatabilecek biçim ve içerikte olması gerekmektedir. Özel bir incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılmayan belge, sahte belge olarak kabul edilmemektedir.

 

Talep edilmesi halinde, sahte düzenlenmiş belgelerde aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığı, sahteciliğin hangi yollarla yapıldığı, yazı ve imzaları düzenleyeninin eli ürünü olup olmadığı, suçun konusunu oluşturan belge aslındaki başlık, sayı, tarih, imza, mühür gibi zorunlu ögelerin aslına uygun olup olmadığı konularında incelemeler yaparak sonucu bilirkişi raporuyla sunmaktayız.