Size bir telefon kadar yakınız
0216 212 58 61
Dil Seçin
trende

Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
Kimler inceleme talebinde bulunabilir, uzman mütalaası alabilir ?

Bilgi ve tecrübesi ile alanlarında deneyimli olan uzmanlar tarafından uzman mütalaası taraf (sanık veya müdafi) fark etmeksizin alınabilmektedir. Uzmanlardan görüş alınması, adli makam tarafından dosya da görevli bilirkişinin hazırlamış olduğu raporun içerisinde yer alan iddia edilen veya savunulan durumların desteklenmesi amacıyla alınabilmektedir. Uzman mütalaası CMK 67. madde 6. Bendindeki; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” ve 6100 sayılı hmk md. 293/1’de yer alan “taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.

Görüntüdeki kişi veya kişilerin tespitine yönelik inceleme yapabilir misiniz?

İnceleme konusu görüntü ve fotoğraflarda yer alan kişi veya kişilerin karşılaştırılması istenen kişiye ait mukayese fotoğraflar ile birlikte laboratuvarımıza ulaştırılması durumunda bilimsel tekniklere dayalı yöntem ve metotlar ile karşılaştırmasını yaparak kişinin aynı/farklı olup olmadığına yönelik kanaatimizi uzman raporu ile birlikte tarafınıza sunmaktayız.

Cep Telefonu/Bilgisayar/Hard Disk incelemesi yaptırabilir miyim?

Cep telefonu, bilgisayar, bilgisayar içerisinde yer alan sabit diskler, USB bellekler vs. materyaller içerisinde yer alan silinmiş ya da mevcut görüntü, fotoğraf, ses kaydı, office belgeleri (tez, sunum dosyaları), WhatsApp kayıtları, SMS kayıtları, İnternet geçmişi, Bylock-Eagle araştırması vb. incelemeler sonucunda uzman raporu ile birlikte ya da sadece kayıtların imaj ve içeriklerini tarafınıza teslim edebiliriz

Kullanmakta olduğum cep telefonu/bilgisayardan bilgi sızdırıldığını düşünüyorum. Bunun nereden kaynakladığını tespit edebilir misiniz?

Günümüzde yanımızdan ayırmadığımız ve hayatımızın bir parçası haline gelen cep telefonları ve bilgisayarlar beraberlerinde siber güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Siz normal şekilde yaşamınıza devam ederken haberiniz olmadan kişisel verileriniz başka kişi veya taraflarla paylaşılabilir. Bu tür veri sızıntılarının nedeni onay vermediğiniz bir uygulanmanın yüklenmesi sonucu telefon veya bilgisayarınız içerisinde yer alan bir casus yazılım olabilir. Casus yazılımlar tuş hareketlerinizi, kredi kartı bilgilerinizi, parola veya oturum açma bilgilerinizi değiştirilebilir. Anadolu Kriminal ekibi olarak cep telefon veya bilgisayarlarınız içerisinde casus yazılım taraması yaparak Bireysel Siber Güvenlik hizmeti sağlamaktayız.

Kendi adıma kayıtlı hat sahipli telefon numaramın, iletişim trafiğini ve HTS kayıtlarını alabilir miyim?

İletişimin gizliliği, Anayasamızda güvence altına alındığı için; kanunda belirtilen suçlar haricinde, savcı ve/veya hakim talebi olmaksızın, kişilerin telekomünikasyon kayıtları ve bilgilerine ulaşılamaz. Bu kayıtlara, yalnızca mahkeme kararı ile ulaşılabilir. Türk Ceza Kanunu’nda, aşağıda yer alan maddeler haricinde, özel hayatın gizliliği nedeniyle, HTS kayıtlarını talep edilememekte ve incelenememektedir. Adli olaylarda HTS kayıtlarının, adli makam tarafından istenebilmesi için; T.C.K.’da yer alan, aşağıdaki suç tanımlarından birinin vuku bulmuş olması gerekmektedir: • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti • Kasten öldürme • İşkence Cinsel saldırı • Çocukların cinsel istismarı • Nitelikli hırsızlık • Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti • Parada sahtecilik • Fuhuş durumları • Rüşvet durumları • İhaleye fesat karıştırma olayları • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar • Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı suçları. • Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74’üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar.

Adli Grafolojik inceleme sonucunda oluşan kanaatin doğruluğunu düşürebilecek sebepler nelerdir?

İnceleme konusu doküman üzerindeki harf ve rakam karakterlerinin çok az miktarda olması, İnceleme konusu dokümanın incelemeye elverişsiz (yırtık, ıslak, karalanmış, kazınmış vb.) olması, İnceleme konusu doküman üzerindeki el yazısı ve imzaların kişi aidiyetine ulaşabilecek Grafolojik Profil özellikleri taşımaması, Karşılaştırma yapılacak şahsın yerleşmiş yazım alışkanlıklarına sahip olmaması, Yeterli karşılaştırma belgelerinin temin edilmemiş olması, İncelemenin yeterli titizlikte yapılmamış olması, Olaya sübjektif (önyargılı) yaklaşılmış olması, Uzmanın bilgisiz ve tecrübesiz olması gibi sebeplerden dolayı oluşan kanaatin doğruluk oranını düşürebilir.

Hemen Ara!
Web Tasarım ©2023. Tüm hakları saklıdır.